Praktijk Alami

Nieuws

Graag houd ik je op de hoogte wat betreft ontwikkelingen en informatie op het gebied van gezondheid en welzijn, oosterse therapieën en de praktijk.

Verhuizing naar Apeldoorn

In de afgelopen maanden is er veel veranderd in mijn leven. Niet alleen heb ik samen met mijn man een prachtige dochter op de wereld gezet, ook zijn wij verhuisd naar Apeldoorn. Dat betekent dat ik de praktijk in Groningen heb gesloten. Ik heb wat langer de ruimte en rust genomen voor de verzorging van mijn dochter en het herstel na alle veranderingen. In het najaar van 2013/ begin 2014 start ik de praktijk opnieuw, maar dan in Apeldoorn. Op dit moment ben ik bezig met de voorbereidingen. Er komt een nieuwe huisstijl en website. Heb je interesse in een shiatsu behandeling of coachingsconsult, laat het me weten via facebook of e-mail.

 

Tijdelijke stop wegens zwangerschap

Eind juli heb ik mijn laatste client van dit jaar (2012) behandeld. Op dit moment geniet ik van mijn vakantie en daarna zwangerschapsverlof. Achter de schermen zal er nog wel hard gewerkt worden aan de vernieuwing van Alamí.

In februari verwacht ik mijn praktijk weer opnieuw op te zetten op een nader te bepalen locatie. Of dit in Groningen of in Apeldoorn is, is nog niet bekend.

Wil je graag op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen? Stuur dan een mail naar [email protected] Of volg mij via de website, twitter of facebook.

Graag tot ziens!

Aansluiting bij beroepsvereniging VBAG

Sinds 1 februari 2012 ben ik (naast bij de NVST en SRBAG) ook aangesloten bij de beroepsvereniging VBAG (Vereniging ter Bevordering van de Alternatieve Geneeswijzen). De VBAG is opgericht om de kwaliteit van de complementaire geneeswijzen in Nederland beter te kunnen bewaken en bevorderen. 

Door aansluiting bij de VBAG blijft het voor clienten mogelijk om consulten (gedeeltelijk) vergoed te krijgen door de zorgverzekeraar. Dit is afhankelijk van de polisvoorwaarden. 

Mindfulness voorkomt terugval in depressie

Mensen die vaker een depressie hebben gehad, lopen een groot risico om nog eens een depressie te krijgen. Dat willen we voorkomen. Daarom betaalden wij het onderzoek van Joël van Aalderen, onder leiding van prof. dr. Anne Speckens van het UMC St Radboud. Hij deed onderzoek naar het effect van een behandeling met mindfulness bij mensen met terugkerende depressies. Wat blijkt? Een behandeling met mindfulness is succesvol voor mensen die vaker een depressie hebben. 

Depressie is een van de meest voorkomende psychische problemen.
Ieder jaar komt er een groot aantal mensen met depressie bij. Vaak wordt als behandeling medicijnen voorgeschreven, maar dat blijkt niet altijd afdoende te zijn. Een training mindfulness kan ook uitkomst bieden.
Prof. dr. Anne Speckens legt uit wat mindfulness is. 

Mindfulness: wat is het? 
“Bij mindfulness leren we mensen om  met aandacht in het hier en nu aanwezig te zijn. Zonder te oordelen over het verleden. Mensen die depressief zijn, hebben vaak negatieve gedachten en dat heeft invloed op hun gedrag. Zo komen ze in een neerwaartse spiraal terecht. Mensen die vaker een depressie hebben gehad, komen sneller in deze spiraal terecht. Bij mindfulness gaat om het accepteren van gevoelens en gedachten zoals ze zijn, in plaats van ze  te onderdrukken of je ermee te identificeren. Het is je bewust zijn van wat er in jezelf gebeurt en te kiezen hoe je hiermee omgaat. Zo willen we voorkomen dat mensen weer terugvallen in depressie. 

Speckens vertelt over de enorme belangstelling om mee te werken aan het onderzoek. “We hadden meer aanmeldingen dan plekken. Veel mensen waren teleurgesteld geraakt in de psychiatrie. Ze zaten thuis met klachten en voelden zich hulpeloos. Hun laatste strohalm was meedoen aan dit onderzoek. Want niet iedereen is geholpen met medicijnen.
Bij mindfulness  accepteer je je depressie en je merkt dat je er niet door overspoeld hoeft te worden. Mindfulness is gericht op je persoonlijke ontwikkeling: je neemt het heft weer zelf in handen. Of je kunt zeggen dat je gelukkiger wordt van mindfulness? Je kunt zowel geluk als ongeluk beter relativeren. Je wordt gelijkmoediger, wijzer. 

“Als we geen financiële steun van het Fonds Psychische Gezondheid hadden gehad, dan was het onderzoek niet gedaan. Het Fonds Psychische Gezondheid heeft alles in gang gezet en geloofde in ons.
Dat is ontzettend veel waard.”

Hoe ging het onderzoek? 
Tijdens het onderzoek werden ruim tweehonderd patiënten verdeeld in twee vergelijkbare groepen. De ene groep kwam op een wachtlijst voor een training mindfulness en kreeg ondertussen een ‘gewone’ behandeling tegen depressie, bijvoorbeeld met antidepressiva. De andere groep kreeg zowel een ‘gewone’ behandeling als de mindfulness training. Alle patiënten waren minimaal drie keer depressief geweest. Na afloop van de training waren de patiënten in de mindfulness groep minder depressief dan die in de andere groep. Ook tobden ze minder en hadden ze minder last van malende gedachten. 

Waarom betaalde het Fonds Psychische Gezondheid dit onderzoek?
 
Het onderzoek laat zien dat mindfulness een terugval kan helpen voorkomen bij mensen met terugkerende depressies. Het Fonds Psychische Gezondheid wil eraan bijdragen dat er minder mensen zijn met depressies. En dat er goede behandelingen zijn voor mensen met een depressie. Daarom betaalden wij dit onderzoek.

Bron:www.psychischegezondheid.nl

Mindfulness: een manier van "zijn"

Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) werd 30 jaar geleden ontwikkeld door Jon Kabat-Zinn. Het is een wetenschappelijk beproefde methode waarbij mensen met chronische en stressgerelateerde aandoeningen, pijn en vermoeidheid veel baat blijken te hebben.

Lees hier verder en bekijk de video.


Bron: www.boeddhistischeomroep.nl

De Matrixmethode bij emotieproblemen

Wil je weten hoe je je emotieproblemen de baas kunt zijn?

In deze video vertellen twee jongens wat de matrixmethode voor hun heeft opgeleverd. De emotieproblemen hadden in dit geval betrekking op de situatie op school. Een moeder vertelt dat de methode erg goed heeft gewerkt voor haar zoon en nog steeds werkt.

 

 Bron:www.leraar24.nl

Babymassage, de kracht van aanraking

 

The Power of Touch - Baby Massage

 

 

 
When a baby or a child cries, or if a friend or loved one is upset, there’s no greater comfort than a hug.


Touch is a powerful therapeutic tool that we all have at our fingertips – literally. Massage therapist and baby massage expert, Justina Perry explains why skin-to-skin touch has a range of benefits that go beyond simply pacifying a baby or little one when they are sad.

Because the skin is the first organ to develop, a baby’s most powerful sense, even when in the womb is touch. Massaging your baby from when they are young has a number of long-term physiological and emotional benefits. Regular massage can help build a baby’s immune system, boost his or her respiratory system, stimulate the circulatory system and balance the baby’s nervous system.

When we massage our infants, we also help release the hormone oxytocin in the baby, which regulates the cortisol or stress levels. In other words baby massage can help relax a tiny one, reducing periods of crying and so aid sleep – welcome news for any new parent. One of the other advantages of baby massage is that it also helps strengthen the digestive system, so relieving common newborn ailments and discomfort such as wind or constipation.

Besides developing your baby’s essential body systems, massaging your baby can also help him or her grow. When we massage our babies, a signal is sent to the pituitary gland in the baby’s brain. This in turn releases HGH, the human growth hormone, which encourages a baby to grow and thrive. In hospitals it is now common practice to encourage parents of premature babies to touch and stroke their babies as often and as much a possible. Scientific studies have shown that premature infants who are stroked or massaged on a daily basis for three fifteen-minute periods a day for ten consecutive days, increased their weight by 50% more than those who were not massaged.

As well as the physiological benefits for a baby, there are also many benefits for the mother. Massaging our infants can give us that precious, close one-to-one, skin-to-skin contact that is vital both for bonding and reducing our own stress levels. For just as oxytocin is produced in the baby when he or she is being massaged, it is simultaneously produced in the person giving the massage. Mothers, who regularly massage their infants, will often find that after massaging their babies they also feel more relaxed and calm and able to cope with the stresses of looking after a baby. It is now also widely recognised that baby massage can be highly effective for beating post-partum blues and helping mothers with postnatal depression.

Another important benefit for new mums is that baby massage can help with breastfeeding. As well as producing ‘happy’ hormones, baby massage also stimulates the hormone prolactin in mothers, which helps with lactation.

The good news is that baby massage is not just great for mums. An Australian study of infant massage and father-baby bonding, found that at 12 weeks old, babies who were massaged by their dad greeted their fathers with more eye contact, more smiling, more vocal expression and responsive touch than those who were not massaged by their dad. The dads also reported that they felt closer and more involved with their baby.

Once an infant is used to being massaged there is no reason, why a visiting grandparent cannot also share in the nurturing connection of massaging her grandchild. But it is important to make sure that both grandparent and child feel comfortable and at ease with one another. Relaxation is the key to giving a happy massage.

Once a baby has grown accustomed to regular massage, one of the added joys is that it doesn’t need to stop when they get older. Admittedly it becomes a bit more of a challenge when a baby starts to crawl as keeping the little wriggler still will be tricky. However, toddlers and older children are big fans of massage and there is absolutely no reason why you cannot integrate a lovely massage after their evening splish-splash for many years to come!

© Justina Perry
www.mamababybliss.com

Justina Perry holds a distinction in the International Therapist’s Executive Council qualification for anatomy, physiology and massage and is a Guild of Infant and Child Massage instructor for baby massage and baby yoga. Her company MamaBabyBliss specialises in treatments, services and natural skincare dedicated to the wellbeing of mothers, babies and mother- to-be. Please visit www.mamababybliss.com for further information.

Bron:www.thebabywebsite.com

 

 

Babymassage creëert hechte band tussen moeder en baby

Dat ontdekte Neanke Van Antwerpen, master psychologie aan de Ugent en ondertussen werkzaam als kinderspychologe. "De precieze effecten van babymassage zijn nooit eerder wetenschappelijk onderzocht en de resultaten zijn zonder meer opmerkelijk".

Voor haar scriptie observeerde ze 28 baby's van gemiddeld elf maanden oud. "Op die leeftijd wordt de band tussen ouder en kind namelijk gevormd en kunnen bepaalde handelingen en gedragingen van de ouders dan ook een belangrijke invloed uitoefenen", stelt Van Antwerpen. De baby's werden ingedeeld in twee groepen. De ene helft werd gedurende een maand gemiddeld drie keer per week gemasseerd, de andere groep kreeg geen masage en diende dus enkel als controlegroep.

Vooraf ging Van Antwerpen bij alle baby's na in welke mate ze aan hun moeder gehecht waren. Hiervoor observeerde ze hoe de baby's reageerden wanneer ze alleen gelaten werden, hoe ze zich gedroegen in een voor hen vreemde ruimte en hoe ze omgingen met personen die ze niet kenden.

De onderzoekster ging ook na hoeveel 'positieve gedragingen' de baby's vertoonden. Onder 'positieve gedragingen' verstaan we onder meer het lachen naar de ouder, het uitstrekken van de armen om opgenomen te worden en de mate waarin een baby oogcontact zoekt. "Op basis van deze observaties bepaalde ik vervolgens een 'hechtingsprofiel' en een maand later observeerde ik beide groepen opnieuw", aldus Van Antwerpen.

Eigenwaarde
De resultaten spreken voor zich. De baby's die gemasseerd werden, vertonen duidelijk een meer positieve respons naar hun moeder toe dan de baby's die geen massages kregen. Ook wat betreft de hechting is er enkel bij de massagegroep een gunstige evolutie.

Dat met een eenvoudige massage op zo een korte tijd dergelijke resultaten geboekt kunnen worden, is zonder meer opmerkelijk. Naast een hechtere band met zijn moeder, krijgt de kleine spruit via een massage ook de geruststelling dat hij niet alleen is en een bevestiging van zijn eigen bestaan en eigenwaarde.

"Toch is zo'n massage niet altijd een goed idee", waarschuwt Van Antwerpen. Wanneer de baby net gegeten heeft, of een beetje slaperig is, kan een massage krampen en huilbuien juist stimuleren. Niet te enthousiast worden is dus de boodschap.

Bron: Knack.be

 

 

 

Health Massage beats baby bluesBaby massage is recommended for depressed mothers 

Women with post-natal depression can improve the relationship with their babies if they give them gentle massages, research has found.

Dr Vivette Glover on the benefits of baby massaging
Post-natal depression not only harms the sufferer, but can severely affect the bonding process between mother and child.

This can subsequently harm the future development of the infant, leading to behavioural problems.

But a small study which compared women with post-natal depression who massaged their child, and those who did not, found tangible benefits after only a few sessions.


[ image: Dr Vivette Glover is calling for more mothers to be trained]
Dr Vivette Glover is calling for more mothers to be trained
Mothers who massaged their babies had a far more normal relationship with the child in day-to-day life.

Dr Vivette Glover, an expert in child stress from Queen Charlotte's Hospital in London is keen to see the number of instructors trained to teach baby massage increased.

She said: "We were concerned because mothers with post natal depression have misery because they were depressed, but there is increasing evidence it affects the relationship with the baby.

"But those who went to a baby massage class did much better in mother baby interaction.

"They were back as normal mothers should be, enjoying their babies."

Normal in other cultures

She said that baby massage was taken for granted in other cultures, such as in India, but was a tradition that "seemed to have been lost" in the UK.

Baby massage differs from ordinary massage in that it consists only of very gentle stroking and touching.

One convert to the practise, mother Rachel Yates, told the BBC: "It's a really good way of getting to know your child and understanding what their body language means.

"You can massage them as long as they are not hungry or tired."

Some GP surgeries offer baby massage classes routinely to mothers following the birth.

Bron: BBC News

Shiatsu resulteert in een positieve leefstijlverandering

Shiatsu has been shown, in just-released research, to result in clients' making positive lifestyle changes.

Shiatsu is a popular touch-therapy technique that is a component of Asian bodywork which originated in Japan, involving finger pressure, massage and use of elbows to apply bodywork.

A longitudinal, six-months observational, pragmatic study of the effects and experience of shiatsu within three European countries (Austria, Spain and the UK) showed that three-quarters of the study's clients received advice on exercise, diet, posture, points to work on at home or other ways of self-care, according to information published on www.PubMed.gov, a service of the U.S. National Library of Medicine and the National Institutes of Health.

"At six months follow-up, about four-fifths reported making changes to their lifestyle as a result of having shiatsu treatment, including taking more rest and relaxation, changing their diet, reducing time at work and other changes such as increased body/mind awareness and levels of confidence and resolve," the researchers noted. 

"Building on the findings, an explanatory model of possible ways that a CAM therapy could contribute to health promotion is presented to guide future research, both within and beyond CAM," the researchers noted. "Supporting individuals to take control of their self-care requires advice-giving within a supportive treatment context and practitioner relationship, with clients who are open to change and committed to maintaining their health. CAM modalities may have an important role to play in this endeavour."  

Bron: Massagemag.com

 

Massage blijkt voor kankerpatienten een probaat middel te zijn om zich lekkerder te voelen

“...Drukpuntmassage
Daarnaast blijkt uit de praktijk dat Shiatsu massage als complementaire behandeling tijdens een chemotherapie verlichting biedt. Tijdens een chemokuur krijgen kankerpatiënten veel gifstoffen toegediend die de tumor moeten doden maar wel in het hele lichaam terecht komen. Gezonde cellen worden door de chemokuur ook aangetast, alleen kan een gezonde cel er in principe beter tegen. Algemene klacht van kankerpatiënten die met chemo worden behandeld is vermoeidheid, misselijkheid en een algemeen malaise gevoel. Shiatsu massage kan het proces om de gifstoffen uit het lichaam kwijt te raken ondersteunen en tevens geeft het mensen meer energie. Tijdens de Shiatsu massage wordt druk met de handen/vingers (shi=vinger en atsu=druk) van de therapeut uitgeoefend op bepaalde punten van het lichaam. Veelal wordt deze druk op dezelfde punten gegeven als bij accu punctuur of accupressuur, op de meridianen = energiebanen in het lichaam. Echter bij Shiatsu wordt op (bijna) alle punten, die op een meridiaan liggen, druk uitgeoefend. Het is een zachte massage, er wordt niet geforceerd of pijn gedaan.
Omdat door pijn en malaise gevoel men moeizamer en minder volledig gaat ademen, is er minder opname van zuurstof. In de Shiatsu behandeling wordt dan ook veel aandacht gegeven aan de adembeweging die door de massage wordt verbeterd. De massage richt zich erop om blokkades op te heffen en te zorgen dat het lichaam weer als een geheel gaat voelen, het lichaam komt ondanks de ziekte meer in evenwicht.
Het resultaat is dat mensen zich na de behandeling energieker voelen en mede door een betere ademhaling zich minder misselijk en minder ellendig voelen. Het wordt aangeraden om vlak voor de eerste chemobehandeling al met een massage te beginnen en de massage eenmaal per week of veertien dagen te herhalen.

Kortom: Massage blijkt voor kankerpatiënten een probaat middel te zijn om zich lekkerder te voelen. Het helpt bovendien om het veranderde lichaam en het veranderde leven te accepteren.” 

Bron: MassageZaken 5/10
http://www.blessure-aanwijzer.nl/kanker_massage.htm

Ouder & kind

Onlangs heb ik verschillende cursussen afgerond en mag ik nieuwe massages aanbieden, namelijk:

- Zwangerschapsmassage

- Babymassage

- Onderlinge kindermassage

 

Zwangerschapsmassage geef ik in de praktijk. Dit kan zittend of liggend op een behandeltafel.

Voor de babymassage ben ik bezig een cursus op te zetten. Tot die tijd is het mogelijk om proefmassages te ontvangen voor de baby. Je kunt je hiervoor opgeven via e-mail of telefoon.

De onderlinge kindermassage is bedoeld voor op school, kinderopvang of BSO. Ook deze cursus is in ontwikkeling en zal ik binnenkort aanbieden.

Stoelshiatsu op tennistoernooi een succes!

Ondanks het regenachtige weer of misschien wel dankzij het regenachtige weer was de Stoelshiatsu op Vorenkamp tennistoernooi 25+ een succes. De mensen stonden op een gegeven moment in de rij om een stoelshiatsu te ontvangen. Iedereen heeft een gelukszakje meegekregen. Ik heb alleen maar positieve reacties gekregen en er hebben zich meteen mensen aangemeld om bij mij in de praktijk een Stoelshiatsu of Zen-shiatsu te ontvangen. 

Bedankt iedereen!

 

18 juni 2011 Stoelshiatsu bij Vorenkamp 25+ tennistoernooi GLTB

Op 15 juni is het Vorenkamp 25+ toernooi gestart bij tennisvereniging GLTB met als thema "Love is in the air". Op zaterdag 18 juli sta ik daar met de Stoelshiatsu. 

Ben je tussen de wedstrijden door toe aan een verkwikkende Stoelshiatsu massage? Kom dan langs en je krijgt een toepasselijk kadootje mee. Ook als supporter ben je natuurlijk van harte welkom!

Tot ziens!

Valentijnsactie

Geen idee hoe je je liefde op een bijzondere manier kan laten blijken? Laat je geliefde genieten van een ontspannende Shiatsu behandeling en geef een kadobon. Maak gebruik van de speciale aanbieding voor Valentijnsdag!

Informatiebijeenkomst MatriXmethode in Groningen op 11 oktober 2010!

 

Dyslexie? Faalangst? Leerproblemen? Stress?
ADHD? Vol hoofd?  Angsten?

 

Ingrid Stoop vertelt over de door haar ontwikkelde revolutionaire MatriXmethode!

Tijdens deze informatiebijeenkomst over de MatriXmethode leer je zelf een strategie die handiger voor je is bij 

leer- , mentale-, en emotionele problemen.


Voor wie?

  • Wanneer meer en meer oefenen bij leerproblemen niet de oplossing blijkt te zijn
  • Als je je eigen angsten wil oplossen
  • Als je een opgeruimd hoofd wil.

Locatie: Cultuurcafé van  De CAST,  Zernikeplein 7, 9747 AS Groningen |www.hanzecast.nl
Datum: maandag 11 oktober 2010
Tijd: 19.30 - 21.00 uur, koffie staat klaar vanaf 19:15 uur
Kosten: 10 euro p.p. bij binnenkomst/
            5 euro p.p. op vertoon van een geldige Studentenpas
Aanmelden: [email protected]
                  www.matrixmethodeinstituut.nl

Meenemen: pen en papier

 

Geef je vandaag nog op!

Noorderlinkdagen

Op 16 en 17 september stond ik op de Noorderlinkdagen en mocht ik alle geïnteresseerde bezoekers van het congres verwennen met een Hand Relax Massage. Op deze manier kon iedereen op een laagdrempelige manier kennis maken met massage. Tijdens de massages heb ik erg leuke en boeiende gesprekken gehad. Voor mij was het extra inspirerend gezien mijn HRM achtergrond en de thema's die aan bod kwamen tijdens het congres. Het waren twee zeer geslaagde dagen.

Hieronder masseer ik de handen van Esmaa van "De Meiden van Halal".

maureentendahalal_1_van_3_400

maureentendahalal_2_van_3_400

maureentendahalal_3_van_3_400

"ADHD is Boerenbedrog"

Hoogleraar psychotherapie prof. dr. Paul Verhaeghe, auteur van het boek "Het einde van de psychotherapie", stelt dat aandoeningen zoals ADHD en PDD-NOS niet bestaan. De symptomen natuurlijk wel: drukke of verlegen kinderen zijn een feit. Het probleem ontstaat wanneer een patient niet als een persoon met een aantal eigenschappen wordt beschouwd, maar als die eigenschappen worden gefilterd tot een paar goed te classificeren afkortingen. Diagnose van zon soort aandoening gebeurt meestal met behulp van de DSM, een diagnostisch handboek dat niet, zoals men zou verwachten, samengesteld werd door onafhankelijke wetenschappers maar eerder een allegaartje van meningen is. De samensteller is de Amerikaanse Psychiatrische Associatie, een belangenvereniging die ooit zelfs met een stemming besloot of homoseksualiteit al dan niet een categorie moest worden. Zo worden ook te pas en te onpas aandoeningen toegevoegd, tot grote vreugde van de farmaceutische industrie. Zo kan er bijvoorbeeld weer een nieuwe pil in de markt worden gezet tegen een abnormaal lange rouwperiode. De DSM methode valt dus moeilijk wetenschappelijk te noemen, en blijkt in de praktijk al helemaal niet bij te dragen aan een structurele oplossing.

Bron: http://boeken.vpro.nl/boeken/42429021/

 

Zen-shiatsu effectief bij hoge bloeddruk

Shiatsu massage, also called Zen shiatsu, is an Oriental medicine technique used to treat common physical and psychological ailments through finger pressure. This particular type of massage therapy is used to alleviate pain, help relieve symptoms of depression, stress and anxiety, and also reduce blood pressure levels. HBP, or high blood pressure, is a severe condition that may lead to heart failure, stroke, and coronary heart disease, among other health complications. Many people around the world suffer from high blood pressure, and in the US alone, 1 in 3 adults suffer from the illness. Blood pressure is pressure caused by blood pressing against artery walls; if the pressure is too strong, it can damage not only the artery, but also the body as a whole. There are a number of ways to treat high blood pressure, including taking medication and going on a diet program. Many people also seek alternative treatments to combat HBP. Shiatsu massage is commonly sought out to compliment other treatments for HBP. Shiatsu massage fuses together philosophical, spiritual, and medical facets of the human body to ensure that qi flows freely through the body. Finger pressure from shiatsu massage helps increase blood circulation throughout the body, which in turn aids patients suffering from HBP. It also helps reduce stress, anxiety, and other chronic pain. In 2004, a study conducted by Andrew F. Long, B.A., MSc, from the University of Salford UK and Hannah C. Mackay, BSc, Ph.D., provided insight on the short and long term effects of shiatsu massage. The study was done in Germany and the United Kingdom, and the results were the same in both locations. All of the participants from the UK and Germany described immediate effects along with long term ones from shiatsu. Most of the effects were positive, making Zen shiatsu a very effective type of massage therapy. The findings of the two-country study shed light on how effective this massage therapy is. The study participants said they had symptoms ranging from anxiety to HBP and other chronic illnesses. Most of the participants felt better after undergoing shiatsu massage. For more information on massage therapy, contact Pacific College of Oriental Medicine at (800) 729-0941 or visit www.PacificCollege.edu Bron: Healthy.net http://www.healthy.net/scr/news.aspx?Id=10398

Lid SRBAG!

Alamí is sinds 2010 geregistreerd bij Stichting Registratie Beroepsoefenaren Aanvullende Gezondheidszorg (SRBAG). Dit betekent, dat de zorgverzekeraars UVIT (Univé, VZS en TRIAS) behandelingen van Alamí ook vergoeden. Hoeveel je vergoed krijgt, hangt af van je pakket.

 

logo SRBAG

 

"De SRBAG staat garant...
 ...voor gekwalificeerde en vak-bekwame artsen en therapeuten.  De kwaliteit wordt gewaarborgd door steekproefsgewijze toetsingen van de praktijk van de geregistreerde." (SRBAG)

Alami nu ook te volgen via twitter!

Via twitter deel ik je mijn bevindingen, ervaringen en gedachten over de praktijk.Vind je het leuk om mij te volgen? Klik dan hier.

Vergoeding zorgverzekeraars 2010

In het nieuwe jaar gaat er weer van alles veranderen op zorgverzekering gebied en dat heeft ook invloed op de vergoeding van de NVST. Via de website van de NVST kun je lezen welke zorgverzeraars de NVST vergoeden en welke voorwaarden hieraan verbonden zijn. Vraag, om teleurstellingen te voorkomen, toch bij je zorgverzeraar na of de NVST nog vergoed wordt in 2010. Let op: niet alle zorgverzekeraars willen de informatie niet openbaar maken via het internet, dus je kunt het beste bellen.

Stoelshiatsu voor het goede doel: Serious Request van 3 FM op de Grote Markt

Vanaf 18 december tot en met 24 december 2009 zullen er Stoelshiatsu behandelingen gegeven worden om geld in te zamelen voor de actie van 3 FM op de Grote Markt. Met 5 euro of meer per behandeling door een van de enthousiaste vrijwilligers steun je het goede doel! De locatie is nog niet bekend, maar zal in de buurt van de Grote Markt zijn. Houd de site in de gaten voor meer informatie.

Nieuw logo

Met grote dank aan Bureau Ivanhoe heb ik een nieuw logo: de roze lotus. Deze staat voor puurheid en liefde. Het geeft aan hoe ik in het leven sta en hoe ik werk in mijn praktijk. Mijn wens voor mijn cliënten is dat zij leven vanuit hun puurheid, hun ware natuur en vanuit liefde.

Mijn nieuwe visitekaartjes zijn al klaar. De website wordt zo spoedig mogelijk aangepast aan mijn nieuwe huisstijl.

foto_visitekaart (111K)

 

Laatste kans 10% korting op de eerste behandeling!

Deze laatste week van oktober krijg je nog, wegens de verhuizing naar de kochstraat, 10% korting op de eerste behandeling zen-shiatsu, guasha of stoelshiatsu. Wees er dus snel bij!

Manuele technieken bij algemene rugklachten

Gisteren, 6 oktober, heb ik mijn nascholing Algemene Rugklachten bij Manueel Therapie Rusek afgerond. Heb je nek- of rugklachten? Tijdens bijvoorbeeld een shiatsu-behandeling kan ik nu speciale, zachte manuele technieken inzetten om de klachten te verhelpen.

Nieuw rekeningnummer bij de duurzaamste bank ter wereld

Onlangs ben ik overgestapt van de ING naar de Triodos Bank, de duurzaamste bank ter wereld. Dat betekent dat ik ook een nieuw rekeningnummer heb: 39.04.18.749.

Inrichting Kochstraat

Vandaag heb ik een eerste inrichting gedaan van de nieuwe praktijkruimte aan de Kochstraat 1-3, die ik deel met mijn collega Trees de Jong van Praktijk de Jong. Morgen ga ik er voor het eerst echt behandelen!

Nieuwe locatie per 1 oktober 2009: Kochstraat 1-3

Per 1 oktober aanstaande ben ik werkzaam in een sfeervol pand aan de Kochstraat 1-3. Het pand deel ik met meerdere therapeuten met elk hun eigen specialismen. De praktijkruimte is een mooie ruime kamer, waar ik zowel de lichaamsbehandelingen als coaching kan geven. Je kunt je nog opgeven voor een gratis matrixcoaching consult. Daarnaast geef ik wegens de opening van de nieuwe praktijkruimte 10% korting op het eerste consult voor nieuwe clienten. Dit geldt voor de behandelingen: zen-shiatsu, stoelshiatsu en guastherapie.

Ik kijk er naar uit om jou te ontvangen in mijn nieuwe ruimte.

Matrixcoaching

Momenteel ben ik bezig met een cursus Matrixcoaching bij de Matrixmethode Instituut. Dit is een effectieve en mooie methode die de oplossing biedt bij zowel leerproblemen als emotionele problemen. Ik wil graag nog oefenen, dus als je proefpersoon wil, zijn mag je je tot 5 oktober 2009 opgeven voor een gratis consult!

Algemene rugklachten

Sinds een paar weken volg ik een nascholing voor Algemene Rugklachten bij Ania Bultena. Bij rugklachten is een gedegen diagnose erg belangrijk. Dit ben ik ook veel aan het oefenen. Daarnaast leer ik wervels te mobiliseren op een zachte manier. Een ontzettend mooie en zachte methode heb ik zelf al ervaren!

Binnenkort nieuwe huisstijl

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan een nieuwe huisstijl door Bureau Ivanhoe. Dat betekent onder andere een nieuw logo, nieuwe folders, nieuwe visitekaartjes en nieuwe facturen. Ook wordt de website in een nieuw jasje gestoken. Bovendien komt de Alamí cadeaubon eraan! Genoeg ontwikkeling dus. Houd het in de gaten!

Geef een massage kado!

Met de massagekadobon geef je een dierbare de kans om lekker tot zichzelf te komen, te ontspannen en in balans te komen. Een toepasselijk kado in deze drukke tijd! Heb je een massagebon ontvangen of wil je iemand verrassen met een weldadige behandeling? Kom dan bij Alami om de massagekadobon verzilveren!

 

Nieuwe locatie in hartje centrum!

Ik ben blij te kunnen mededelen dat je vanaf 23 juni 2009 voor een behandeling ook terecht kunt in de nieuwe praktijkruimte in het gebouw van Spring's Total Bodycare aan de Grote Markt 30/33. Deze locatie is gemakkelijk te bereiken met de fiets of bus en je auto kun je ook kwijt. Graag verwelkom ik jou binnenkort daar!

StoelShiatsu @ ladiesrungroningen

Zondag 21 juni 2009 (dat is al aanstaande zondag!) vindt de ladiesrungroningen plaats op de Grote Markt in Groningen. Samen met mijn collega Jannet Veenbaas geef ik in een tent op de Grote Markt, de Pink Plaza, StoelShiatsu-behandelingen. Hiermee sponsoren wij Pink Ribbon. Kom ook en ontvang een StoelShiatsu-behandeling voor een prikkie!

StoelShiatsu behandelingen

Vanaf heden ben ik in staat om StoelShiatsu behandelingen te geven, zowel voor particulieren als voor de zakelijke markt. Stoelshiatsu wordt door de kleren heen gegeven op een speciale massagestoel. Het is gebaseerd op de Zen-shiatsu en omvat de behandeling van nek, schouders, rug, armen, handen en hoofd. Ik onderscheid een preventieve en een therapeutische behandeling, waarbij ik tijdens de therapeutische behandeling extra aandacht geef aan klachten en/ of probleemgebieden. Meer informatie volgt.

A-lid NVST

Met het behalen van de certificaat voor pathologie heb ik de Westerse Medische basiskennis, bestaande uit anatomie, fysiologie en pathologie, afgerond. Hiermee voldoe ik aan de eisen om binnenkort A-lid te worden. Dit betekent, dat nog meer zorgverzekeraars de consulten Zen-shiatsu vergoeden. Vraag dit na bij je eigen zorgverzekeraar!

Electromagnetische straling (GSM, magnetron, DECT-telefoon, UMTS, WiFi, Bleutooth) heeft grote effect op je gezondheid.

Heb je na een tijdje bellen met de gsm ook het gevoel alsof je je hoofd in de magnetron hebt gestopt? Heb je last van vage klachten, zoals (chronische) vermoeidheid, allergieën, migraine, astma, niet goed in je vel voelen, slecht slapen of nog erger?

Heb je wel eens gedacht aan de schadelijke effecten van draadloze technologie? Download het boek "Onzichtbare risico's in het Draadloze Tijdperk" via www.stralendegroeten.nl en denk nog maar eens goed na voordat je je eten opwarmt in de magnetron, overweegt om een nieuwe telefoon met internet aan te schaffen of urenlang belt met je gsm.

Nieuwe technologische snufjes zijn leuk en maken het leven gemakkelijk, maar welke prijs betalen wij ervoor? Aangezien ieder van ons wel -in mindere of meerdere mate (draadloos Groningen?)- in aanraking komt met onzichtbare straling vind ik het belangrijk dat wij weten wat die straling met onze gezondheid doet en hopelijk vind je je eigen gezondheid en die van je medemens belangrijker dan de leukigheid en het gemak.
Bron: www.stralendegroeten.nl.